Met welke contractvoorwaarden en opzegtermijnen moet ik rekening houden?

Het is mogelijk om alle contracten van EasyZorg maandelijks op te zeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit betekent dat de opzegtermijn ingaat vanaf de 1e van de volgende maand. Als u bijvoorbeeld per 1 april wilt opzeggen, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen.

Plaats een reactie